torsdag 26 april 2018

Sölvesborgs varvs historia 1891-1981 : fartygen, företaget och Falkvik

av Anders Nilsson och Peter Sjögren, utgiven av Båtdokgruppen

"Handelsbolaget Sölvesborgs Skeppsvarf byggdes upp kring torrdockan som blev färdig 1894. Den breddades och förlängdes 1956 och fungerade som byggdocka efter den stora ombyggnaden i början av 1970-talet. Den sista dockningen gjordes 23 år efter nedläggningen.

Den förra boken om varvets 90-åriga historia hade underrubriken Varvsminnen. I denna bok berättas om sjökaptenerna Otto Banck och Johan Ingmansson som grundade varvet, om de tio driftiga affärsmännen, nybildarna som fortsatte verksamheten i aktiebolagsform med Thure Carlsson som mångårig ledare. Varvet fick flera andra ägare och ingick i Götaverken-koncernen för att till slut tillhöra Svenska Varv AB.

Rederiaktiebolaget Falkvik som var ett dotterbolag till varvet, presenteras kortfattat med sina fartyg, Sölvesborgs varv var främst ett reparationsvarv, men byggde ett nittiotal fartyg, vilkas tillkomst och historia utgör ett stort kapitel.

Med sitt rikliga bildmaterial och omfattande text, hoppas författarna att denna bok ska ge en genomlysande och mångsidig historik om Sölvesborgs varv."

(text från baksidan av boken)