onsdag 15 januari 2014

Introvert : den tysta revolutionen av Linus Jonkman

är en bok om att komma ut inför sig själv som introvert; att förlika sig med sin grundläggande personlighet. Författaren klassar sig själv som introvert och ger många exempel utifrån sitt eget liv på vad det inneburit för honom under hans uppväxt och hur han handskas med det idag - där bjuder han verkligen på sig själv.

Personlighetsdragen introversion och extroversion är något vi föds med men man kan ligga olika långt ut på skalan; vissa hamnar någonstans i mitten medan andra drar mer eller mindre åt det ena eller andra hållet. Idealet idag är att vara extrovert - ta för sig, prata med alla och trivas i centrum för allas uppmärksamhet. Det är grupparbeten och möten och öppna kontorslandskap. Men en introvert människa arbetar bättre enskilt och i enrum och tycker ofta att möten är onödiga och ineffektiva. Medan den extroverta satsar på det sociala med småprat och mingel arbetar den introverta effektivt och fokuserat.

Det här är en bok som vill uppvärdera det introverta personlighetsdraget och det lyckas författaren väl med.

I mitten på februari släpps den även i pocket.